poniedziałek, 5 grudnia 2016

Jak najnowsze technologie pomagają?

Kilka słów o najnowszych technologiach.
Jak najnowsze technologie pomagają?
Kampania społeczna „Mama, tata, tablet” jest skierowana do rodziców wychowujących dzieci w wieku od 0-6 roku życia. Film promujący kampanię prezentuje wpływ urządzeń mobilnych na rozwój poznawczy i społeczny dziecka. Homo tabletis, czyli dziecko tabletowe- reaguje na silne bodźce obrazkowe i dźwiękowe, nie jest natomiast zainteresowane budowaniem więzi z bliskimi.