Czy narcyzi są bardziej popularni?

Czy narcyzi są bardziej popularni?
Osoby o skłonnościach narcystycznych potrafią skuteczniej wywierać pozytywne pierwsze wrażenie w porównaniu do osób bardziej empatycznych. Jednakże z czasem popularność narcyzów w grupie zaczyna spadać.


Narcyzm, a popularność w grupie.


Dr Ewa Czarna z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, wraz z międzynarodowym zespołem naukowym badała, w jaki sposób kształtuje się popularność poszczególnych osób w początkowych fazach formowania się grupy. Zespół analizował zachowania 270 osób, które podzielono na 15 grup. Pierwsze informacje zbierano na początku semestru, kiedy studenci jeszcze się nie znali. Kolejny pomiar zaplanowano po 3 miesiącach, tak, aby członkowie zespołu mieli okazję poznać się wzajemnie oraz zaprzyjaźnić. Następnie badani mieli za zadanie wskazać osoby z grupy, które obdarzyli największą sympatią oraz wypełnić pakiet kwestionariuszy: do diagnozy narcyzmu i inteligencji emocjonalnej. Wyniki pokazały, że na początku znajomości największą popularność zyskały osoby, które najwięcej mówiły o sobie, chętnie dzieląc się swoimi doświadczeniami i sukcesami (potrafiły wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie). Badacze określili ich mianem narcystycznych. Jednakże zauważono, że z czasem efekt ten zanikał. Na dalszych etapach znajomości to osoby cechujące się niskim poziomem narcyzmu, (a wysokim wskaźnikiem inteligencji emocjonalnej) cieszyły się większym powodzeniem w grupie, budowały trwalsze relacje i były częściej wybierane na przyjaciół. Jednym słowem, osoby empatyczne były mniej popularne na początku znajomości, zaś później ich atrakcyjność i pozycja w grupie wzrastała.  

Komentarze